• Tự xuất bản sách - Mảnh đất tiềm năng cho các Tác giả - Chuyên gia...

    Tự xuất bản sách là một chương trình hành động mang đến một trải nghiệm quan trọng chính là bạn có thể xuất bản được quyển sách cho chính mình chỉ với những bước cực kỳ đơn giản...

  • Tại sao xuất bản sách lại quan trọng đối với bạn?

    Tại sao xuất bản sách lại quan trọng đối với bạn và làm thế nào để trở thành một tác giả thành công? Có lẽ mỗi người trong chúng ta ai sống trên cuộc đời này điều mong muốn để lại một điều gì đó cho đời...

  • Xuất bản sách - Con đường thành công của Doanh nhân

    Nếu bạn là doanh nhân và mong muốn tiếp thị sản phẩm cũng như tiếp thị doanh nghiệp của mình đến với công chúng thì xuất bản sách là một trong những lựa chọn hết sức khôn ngoan dành cho bạn...

Hiển thị các bài đăng có nhãn làm thế nào viết sách hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn làm thế nào viết sách hay. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

QUY TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN VIẾT CŨNG CÓ THỂ XUẤT BẢN MỘT QUYỂN SÁCH?

 QUY TRÌNH XUT BN MT QUYN SÁCH MT BAO LÂU?

 

Trong quy trình xut bn sách truyn thng thì nó s mt đâu đó khong 6 tháng. Nhưng ti Hoàng Gia, chúng tôi rút ngn thi gian đó li còn khong ba tháng, vi mt phương thc hiu qu, vi mt mc đích hiu qu hơn. Nếu mi th n tha, chúng tôi có th làm nhanh thì có th rút gn còn khong 45 ngày. Quá trình bao gm tt c các th tc, quy trình, cũng như nhng vn đ v pháp lý. Chúng tôi tin rng có th rút ngn nhiu hơn na trong lĩnh vc xut bn sách. Và điu đó to ra mt kết qu hiu qu cho nhng tác gi, nhng nhà kinh doanh và nhng doanh nghip. Thc ra đó là điu mà chúng tôi đang n lc làm tt hơn na, đ thi gian mt quyn sách được xut bn s ngn hơn và càng ngn hơn.

 


LÀM TH NÀO Đ MT NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN VIT CŨNG CÓ TH XUT BN MT QUYN SÁCH?

 

Hoàng Gia là nơi sinh ra mt gii pháp giúp nhng người chuyên viết có th viết và xut bn sách được. Chúng tôi tin rng không phi mi tác gi thành công trên thế gii đu là nhng người viết gii. Và chúng tôi cũng tin rng không phi mt người viết gii đu có th tr thành tác gi thành công. Hai khái nim này là hoàn toàn đc lp vi nhau.

 

Đ tr thành mt tác gi thành công, chúng ta cn là mt nhà kinh doanh thành công. Nếu chúng ta là nhng người kinh doanh thành công thì chúng ta vn luôn có gii pháp đ tìm ra cách thc cũng như các phương thc hiu qu đ cho ra đi mt quyn sách hay mà không nht thiết phi viết, hoc là không cn phi viết nhiu.

 

CÓ HAI GII PHÁP DÀNH CHO BN:

Gii pháp th nht: Viết không phi là vn đ trong vic tr thành mt tác gi và th hai, nó không phi là vn đ chính. Viết không phi là vn đ chính, bi vì vn đ chính mà chúng ta cn phi gii quyết chính là quyn sách có th gii quyết được nhng vn đ gì cho khách hàng, cho cng đng và cho xã hi. Đó mi chính là vn đ mà chúng ta cn quan tâm. Nên chúng ta cn tp trung vào mt quyn sách có th gii quyết vn đ gì cho khách hàng, cho th trường và cho cng đng, như thế mi to được mt quyn sách bán chy.

 

Gii pháp th hai: Ti Hoàng Gia, chúng tôi có th là đơn v cung cp mt gii pháp chp bút tác gi. Tc là, có nhng tác gi không cn phi viết, chúng tôi gi gii pháp đó là quy trình chp bút Hoàng Gia, hay quy trình viết sách Hoàng Gia. Chúng tôi có th giúp cho nhng tác gi có th viết sách, hoàn thành mt bn tho ca mình và xut bn quyn sách đó mà không cn phi viết. Ti sao tôi khng đnh điu này và có th làm được? Bi vì mt h thng nhng người chp bút gm mi người có th tr thành nhng người chp bút. Quan trng là h chp bút cho ai. Chúng tôi là nhng người chuyên đi chp bút cho nhng tác gi, còn nhng tác gi vĩ đi thì tôi gi h là nhng người chuyên đi chp bút cho vũ tr. Bi vì cui cùng, chúng ta đu s nhn được thông đip ca vũ tr và là người chp bút. Dường như điu này có th là mt bí mt, tôi gi là bí mt ca vũ tr. Nó va có tính giá tr ca bn quyn – royalty, va có giá tr ca tác gi - author.

 

Quay tr li khái nim: Nó có hai lý do, hai cách thc đ bn tr thành mt tác gi mà không cn quan tâm đến viết. Lý do th nht, đó là viết không phi là vn đ. Nếu ý tưởng ca bn có th gii quyết được vn đ trên th trường, cho khách hàng, cho cng đng thì bn luôn có th to mt quyn sách có giá tr. Th hai, bn cn to ra được mt quyn sách và đưa quyn sách đó ra th trường. Chúng tôi tin rng ti Hoàng Gia, vi quy trình chp bút Hoàng Gia -  quy trình viết sách Hoàng Gia, chúng tôi hoàn toàn có th cung cp gii pháp cho nhng tác gi xut bn sách mà không cn phi viết. Đó cũng là lý do ti sao chúng tôi ra đi vi mc tiêu Hoàng Gia: cho nhng nhà kinh doanh và đc bit cho nhng doanh nhân.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com